លោក ឧត្តមសេនីយ៍ទោ ម៉ែន លី ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំ សម្ដែងការស្វាគមន៍ក្រុមការងារឯកឧត្តម សមូហកបណ្ឌិត ឡី សុភាព ប្រធានសហព័ន្ធវិនិយោគិនកម្ពុជា និងជាប្រធានសហព័ន្ធធុរកិច្ចទីផ្សារបណ្ដាញកម្ពុជា បាននាំយកជែលលាងសម្អាតដៃសញ្ញា Hand Wash Sanitizer ដែលទទួលស្គាល់ដោយវិទ្យាស្ថានស្ដង់ដារកម្ពុជា នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ដ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្ដន៏ បញ្ជាក់ថាមានគុណភាព និងសុវត្ថិភាព កាលពីរព្រឹក ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០៕


លោក ឧត្តមសេនីយ៍ទោ ម៉ែន លី ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំ សម្ដែងការស្វាគមន៍ក្រុមការងារឯកឧត្តម សមូហកបណ្ឌិត ឡី សុភាព ប្រធានសហព័ន្ធវិនិយោគិនកម្ពុជា និងជាប្រធានសហព័ន្ធធុរកិច្ចទីផ្សារបណ្ដាញកម្ពុជា បាននាំយកជែលលាងសម្អាតដៃសញ្ញា Hand Wash Sanitizer ដែលទទួលស្គាល់ដោយវិទ្យាស្ថានស្ដង់ដារកម្ពុជា នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ដ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្ដន៏ បញ្ជាក់ថាមានគុណភាព និងសុវត្ថិភាព កាលពីរព្រឹក ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០៕