កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១៥ របស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិទី៣ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ប៉ា សុជាតិវង្ស


កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១៥ របស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិទី៣ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ប៉ា សុជាតិវង្ស ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ សមាជិក សមាជិកា ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ អភិបាលរង ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ អង្គភាព នានា រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។